Atelier de Traduction d’Amsterdam | links

  rondehoeken  
 

samen

het vertaalatelier

de werkplaats

werk in uitvoering

nieuws

 

individueel

Anneke Alderlieste

Kiki Coumans

Vicky Francken

Maartje de Kort

Mirjam de Veth

Eva Wissenburg

Rosalien van Witsen

Nele Ysebaert

 

home

links

contact

links

 

lezende vrouw

 

Vereniging van Letterkundigen, werkgroep vertalers
Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires
Europese vertalershuizen
VertalersVakschool
Filter, tijdschrift over vertalen
Gallica Bibliothèque Nationale
Fabula, la recherche en littérature
Blog Pierre Assouline 
Buzz Littéraire
Florilettres, lettre d’information culturelle de la Fondation de la Poste
bleu.blanc.rouge, wederwaardigheden van een francofiel
Onze Taal

Reactor, platform voor literaire kritiek

 

 

disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er fouten in staan. De samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de website, op welke manier dan ook.

 

copyright

© Atelier de Traduction d’Amsterdam & Janet Witte, All rights reserved.
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van Atelier de Traduction d’Amsterdam & Janet Witte.

 
rondehoeken
   
© Atelier de Traduction d’Amsterdam (inhoud website) & Janet Witte (ontwerp website)